NHR

Chestertons kan hjälpa dig att dra nytta av Portugals särskilda skattesystem för personer med hemvist. Syftet med att stärka den portugisiska ekonomins konkurrenskraft och locka utländska investeringar har visat sig vara mycket framgångsrikt sedan det grundades 2009.

Enligt ordningen omfattas en särskild nedsatt fast skatt på 20% skatt på alla löner och företags- / yrkesinkomster med ursprung i Portugal inom en mängd olika områden. Dessa inkluderar arkitekter, ingenjörer, konstnärer, revisorer, läkare och tandläkare, några professionella och högkvalificerade tekniker, förutom investerare, chefer och företagsledare.

Dessutom har NHR en skattebefrielse på nästan alla utländska inkomstkällor enligt dubbelbeskattningsavtal. Skattebefrielser på pensioner, gåvor och arv finns också på plats.

Regimen är tillgänglig för alla som är bosatta i Portugal, förutsatt att de inte var portugisiska skattemottagare under de senaste fem åren. För att kvalificera måste du stanna i Portugal i mer än 183 dagar i Portugal under det aktuella budgetåret eller ha ett hem i Portugal den 31 december i det aktuella skatteåret som du avser att ha som vanlig bostad. När beviljad håller NHR-status i 10 på varandra följande år.

I ett stort antal fall börjar icke-vanliga hemvistliga ansökningar med ett fastighetsinköp, så kontakta Chestertons Portugal-team idag för mer information.

(0)
EN PT FR DE NL SV CN
+ 351 282 768 703
info@chestertons-portugal.com