Nhr

Chestertons kan hjälpa dig att dra nytta av Portugals särskilda skattesystem för personer som inte är stadigvarande bosatta. Programmet syftar till att stärka den portugisiska ekonomins konkurrenskraft och locka till sig utländska investeringar och har visat sig vara mycket framgångsrikt sedan det inrättades 2009.

Enligt systemet omfattas personer som inte är stadigvarande bosatta (NHR) av en särskilt reducerad schablonsats på 20 % skatt på alla löner och affärs-/yrkesinkomster med ursprung i Portugal inom en rad olika angivna områden. Dessa inkluderar arkitekter, ingenjörer, konstnärer, revisorer, läkare och tandläkare, vissa yrkesverksamma och högkvalificerade tekniker, förutom investerare, styrelseledamöter och företagsledare. 

Dessutom åtnjuter NHR skattebefrielse på nästan alla utländska inkomstkällor enligt dubbelbeskattningsavtal. Skattebefrielser på pensioner, gåvor och arv finns också.

Systemet är tillgängligt för alla som blir skattemässigt bosatta i Portugal, förutsatt att de inte var portugisiska skattemässigt bosatta under de senaste 5 åren. För att kvalificera dig måste du stanna i Portugal i mer än 183 dagar i Portugal under det aktuella räkenskapsåret eller ha ett hem i Portugal den 31 december det relevanta beskattningsåret som du tänker ha som din vanliga vistelseort. När NHR-status har beviljats varar den i 10 år i rad.

I ett stort antal fall börjar ansökningar om icke-hemvist med ett fastighetsköp, så kontakta Chestertons Portugal-teamet idag för mer information.

(0)
EN PT FR DE NL SV CN
+ 351 282 768 703
info@chestertons-portugal.com